Група: 2 - 3 г.

Думата холистичен идва от гръцки и означава цялостен. Какво по- важно от цялостното развитие на нашите деца? Разширяване на взаимодействието на детето със средата, със себе си и околните, спомага за неговото развитие на една широка и всеобхватна платформа. Детето се осъзнава като част от природата, социалната среда, семейството, детската градина и другарчетата си. Не просто е част, а и активно взаимодейства и променя тази среда. У детето се формира усещане за значимост и добро самочувствие.

*Подходящ за малки деца със и без езиков проблем.

Информация

 • Кога:

  Всяка сряда от 10:30 ч. до 11:15 ч.

 • Начин на плащане

  В брой или с карта на място.

 • Цена:

  Всяка сряда
  Цена за дете и родител:
  Индивидуално посещение: 25 лв.
  Месечна такса: 80 лв. / 4-ри посещения

Заниманията имат за цел  да изградят у детето усещане за значимост и добро самочувствие. За това са предвидени специални игри и упражнения, чиито цели са:

 • Детето да съумее да осъзнае себе си и собственото си тяло в пространството и спрямо другите.
 • Да тренира концентрацията и вниманието.
 • Да може да отговаря на въпросите: „Къде се намирам сега? Какво има около мен в този момент? Каква е моята задача?“
 • Упражненията са насочени към превенция на хиперактивност и дефицит на внимание.
 • Да успее да осъзнае частите на собственото си тяло и положението на тялото в пространството.
 • Как да взаимодейства с другите и с околната среда.

Особено важно за развитие на речта е идеята как се свързвам с другото дете чрез невербална комуникация (жестове, мимика, поглед) и чрез вербална комуникация. Това при най-малките се развива чрез:

 • Ученето на думи
 • Правилно, ненасилствено комуникиране(важно за целия живот на човек).
 • Игри за развитие мускулите на артикулационния апарат.
 • Игри на животни и различни подвижни игри.
 • Описания, диалози за обогатяване на активен и пасивен речник.

За успешните хора много важно е слуховото внимание, което се тренира още от детска възраст. При най- малките това са:

 • Игри за разпознаване на социални пространства по специфичните за мястото звуци.
 • Различаване на мелодии и различни музикални инструменти.
 • На по- късен етап се учат да различават и говорните звукове, което е свързано с уменията за писане.

*Заниманията са подходящи за малки деца със и без езиков проблем.

Децата са нашето бъдеще и всяка инвестиция в развитието им е най- добрата инвестиция!

Мария Иванова

Казвам се Мария Иванова, работя с деца вече 20 години. Завършила съм магистратура по  Логопедия и специализация по Психология на образованието и развитието в СУ „Св. Климент Охридски“. Преминала съм курс по „Монтесори метод“, сертифицирана съм за преподаване на техники от йога за деца към Българска йога асоциация. Работила съм по проект на МОН “ Подкрепа за равен достъп и личностно развитие“

Работата с деца за мен е призвание и радост!

Оценки

Средна оценка

Вашата Оценка

[Total: 0   Average: 0/5]