Училище за Родители

По случай 20-годишния си юбилей ЧОУ „Светлина“ има честта да организира Училище за Родители и да ви покани на един вълнуващ и споделен съботен ден!

Училището за Родители е подходящо за: всички родители на деца от най-ранна възраст/ от 10 месеца до 3 години/, така наречената яслена възраст на днешното поколение Алфа /pedagogika.bg – нашия блог/.
Лектор: Анет Маринова, дългогодишен психолог, психотерапевт, изследовател на социалното партньорство дете и среда, съветник по темата в МОН, обучител и супервайзър по клинично наблюдение в НБУ.
I – ва част: Г-жа Маринова ще ви даде инструменти за наблюдение на децата ви в цялостното им/ холистично/ развитие: физическо, речево, интелектуално и т.н. Ще научим защо у нас все още толкова подценяваме тази най-важна възраст от развитието на човека, а по света – семейството и институциите/здравни, образователни и социални/ работят ЗАЕДНО…

Ето и някои от въпросите:
• Защо оптималното развитие на детето от 21 век вече е от 0 до 4 години?
• Как осъзнато да общуваме с бебето и малкото дете вкъщи?
• Защо развитието на петте сетива/слух, зрение, обоняние, вкус и допир/ са изключително важни за развитието на интелекта по-късно, а не развитието им в тази възраст е причина за много обучителни трудности в училище?
• Как да различаваме шестото сетиво у съвременните бебета и деца: свръхчувствителност?

Лектор: Г-жа Радкова, основател на комплекс „Светлина“ с 40-годишна педагогическа практика.
II-ра част: Г-жа Радкова
 ще сподели, обобщи и типизира експертния опит от холистичната работа с децата в тази ранна възраст/от 3 месеца до 2 години и 6 месеца/ от учителите, психолозите, когнитивните логопеди, ресурсни учители и други експерти на „Светлина“ в продължение на последните 5 години:
• Защо толкова подценяваме съзнателната грижа в тази възраст и я свеждаме до грижа най-вече за физическото развитие на малкото дете?
• Как родители и учители да разбираме тези „мъдри“ и невербални, но изключително чувствителни деца и как да си партнираме в отглеждането, обучението и възпитанието им при насищане от свръхинформация около тях?

 

Кога?
30.11 /събота/ от 10:00 ч. до 13-13:30 ч. /Предвидили сме 30-минутен coffee break за неформално общуване/

Къде?
кв. Витоша, ул. Йозеф Валдхард No 3 /сградата на ЧОУ „Светлина“/

Колко?
Такса за участие: 30 лв. /заплаща на място в деня на събитието/

Потвърдете участие до: 27.11.2019 г.

Телефон за записване: +359 89 781 1453

Начало

10:00 am

събота, ноември 30, 2019

Край

1:30 pm

събота, ноември 30, 2019