Атанас Атанасов

Атанас Атанасов – Водещ на курсовете от програмата „Дигитални компетенции на 21 век“

Определя себе си с едно изречение:

„По образование съм рекламист, а по призвание програмист“.

Завършва Висшето си образование в Нов български университет, специалност „Маркетинг и реклама“.

В училище винаги е бил състезател по информатика, а още преди да завърши гимназия – ментор на ученици, развиващи индивидуални проекти. Вече пета година се занимава и с преподаване. Води лекции в училища, университети и на различни събития. Продължава да бъда ментор на гимназисти, подготвящи проекти в различни научни сфери като голяма част от тях успяват да вземат отличия с тях.