Понеделник 08.07.2019

17:00

45мин
Зала Слънце

Вторник 18.06.2019

Почивен ден

Сряда 19.06.2019

18:30
60мин
Зала "Усмивка"
Ива

Четвъртък 20.06.2019

18:30
60мин
Зала "Слънце"
Ива

Петък 22.06.2019

Почивен ден

Събота 23.06.2019

16:00
60мин
Зала "Слънце"
Невелина и Данаил

Понеделник 25.06.2019

Почивен ден

Вторник 26.06.2019

Почивен ден

Сряда 27.06.2019

18:30
60мин
Зала "Усмивка"
Ива

Четвъртък 28.06.2019

18:30
60 мин
Зала "Слънце"
Ива

Петък 29.06.2019

Почивен ден

Събота 20.06.2019

Почивен ден